Šta je stres i šta čini našem organizmu?

Najveći neprijatelj današnjice koji polako i tiho negativno utiče na naš organizam i zdravlje je stres. On može biti oko nas i u nama samima. Svi ga imamo manje ili više. Kako ga izbijeći i kako se nositi sa stresnim situacijama ? Stres je psihološka i fizološka reakcija na stimulanse različitog porijekla. Dijelimo ih na […]