Velika porodica B vitamina

Najprije da razjasnimo Šta je ustvari Vitamin? Vitamini su skupina esencijalnih mikronutrijenata koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: organski su spojevi koji ne spadaju u proteine, masti ili ugljikohidrate prirodne komponente hrane (gdje su obično prisutni u vrlo malim količinama) one količine koje se sintetiziraju u našem organizmu nisu dovoljne da bi zadovoljile fiziološke potrebe esencijalni su […]